Hothouse
Image default
Gezondheid

Het in overweging nemen van een ooglidcorrectie.

De klachten die mensen als meesten naar voor brengen waardoor ze een ooglidcorrectie willen ondergaan zijn dat de desbetreffende personen er somber, afgemat , moe uitzien.  Na de ingreep zie je  een duidelijk verschil en zie je er frisser en  blijer uit, daarentegen zie je er ook een paar jaar jonger uit!

Wat doet men nu eigenlijk bij deze ingreep? de oogcorrectie ingreep is een betrekkelijk kleine ingreep, het is niet één van de makkelijkste ingrepen want de expert  moet een goed inschattingsvermogen hebben hoe je er na de operatie uit gaat zien.  Gedurende de ingreep, die gebeurt onder plaatselijke narcose, gaat de arts het overbodige huid en al het andere overbodig weefsel weghalen. Deze ingreep neemt gemiddeld 45minuten in beslag, bij de grote meerderheid merk je al een verschil na plus minus 6 weken,  na 3-6 maanden ga je het complete verschil zien.  Daarnaast geeft Faceland ook  een overzicht van ooglidcorrecties voor en na, waarbij ze foto’s maken voor de ingreep en na de ingreep waar alle zwellingen enzovoort zijn weggetrokken. Dit geeft je een duidelijk beeld hoe je er voor de ingreep eruitzag en erna. Om je te overtuigen om toch te gaan voor een ooglidcorrectie kan je op de site van Faceland ooglidcorrectie ervaringen terugvinden, zodat de zorgen die je had direct kan vergeten door de positieve ervaringen die mensen hebben ondervonden bij deze ingreep.

Natuurlijk moet je ook altijd een keuze maken tussen de verschillende mogelijkheden van ooglidcorrecties. De eerste mogelijkheid die je hebt is een bovenooglidcorrectie,  deze  voert men uit wanneer de huid van de bovenoogleden uitgezakt is en waardoor deze op de wimpers gaat rusten, daardoor ontstaat er een irritatie bij het openhouden van je ogen. Een ooglidcorrectie van de onderleden ondergaat met als het vet onder je ogen uitbolt en je zeer felle wallen hebt. Tijdens deze operatie wordt  het vet verwijderd ofwel teruggeduwd. Je kan ook een ingreep ondergaan waarbij men zowel de onderste als de bovenste oogleden  opereren.

http://www.faceland.nl