Hothouse
Image default
Woning en Tuin

Innovatie

Nederland is een typische kenniseconomie waarbij onderwijs een cruciale rol speelt. Om onze concurrentiepositie te behouden dan wel te verstevigen ten opzichte van de concurrentie is het daarom van belang dat er genoeg in het onderwijs geïnvesteerd blijft worden. Hoe hoger het onderwijsniveau des te innovatiever ons land zal worden. Dit lijkt het kabinet in Nederland ook eindelijk in te zien want nadat er nieuwe afspraken zijn gemaakt kan het onderwijs de komende jaren een extra investering van zo’n 1,2 miljard euro tegemoet zien. Met dit geld moet vooral de kwaliteit van de leraren verbeterd worden.  Daarnaast komt er ook geld beschikbaar zodat scholen toptalenten meer kunnen uitdagen en belonen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan het feit dat het mogelijk wordt om leraren uit het voortgezet onderwijs deels in zetten op het basisonderwijs. Zo kunnen deze leraren meer verdieping bieden aan basisschoolleerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Daarnaast wordt het voor de toptalenten in het voortgezet onderwijs ook mogelijk om  binnen vijf jaar VWO af te ronden. Op deze manier moet het innovatieniveau in Nederland op peil blijven.

Een mooi voorbeeld van innovatie is de speciale strooimachine voor fietspaden die afgelopen winter is ingezet door de gemeente Eindhoven. Deze strooimachine genaamd de Velocity is een machine die borstelt, sproeit en ploegt. Het concept is afgeleid van de machines die worden gebruikt om vliegvelden snel schoon te maken. De belangrijkste innovatie van deze machine ten opzichte van andere machines is het feit dat de snelheid waarmee sneeuw van de weg wordt geborsteld vele malen hoger is, namelijk met 30 km/uur in plaats van 10 km/uur. Tevens is het mogelijk om bij niet te lage temperaturen gebruik te maken van een zoutoplossing in plaats van het daadwerkelijk strooien van zout op de weg. Op deze manier kan het wegenzout sneller zijn werk doen. Voor consumenten is er natuurlijk de veegmachine om de tuin en de stoep schoon te maken en te houden  

http://www.fuxtec.nl