Hothouse
Image default
Zakelijke dienstverlening

Laat G4S jouw BHV-scan uitvoeren

Wanneer er voor een bedrijf een BHV-plan moet worden opgesteld, is de eerste stap die genomen moet worden het uitvoeren van een BHV-scan. Hiervoor kan je bij een veiligheidsbedrijf als bijvoorbeeld G4S Safety solutions terecht. De deskundigen van G4S bekijken onder andere hoe het gesteld is met het brandveiligheidsniveau. Bovendien wordt er gecontroleerd of de organisatie van de bedrijfshulpverlening wel voldoet aan de huidige wetgeving, normen en wetgeving. Het overlaten van de BHV scan aan de veiligheidsexperts van G4S is met name aan te raden wanneer er bijzondere risico’s voorkomen binnen een bedrijf. Nadat de BHV-scan is uitgevoerd ontvangt het bedrijf daar een rapport over, samen met advies over de nemen vervolgstappen.

Richtlijnen Arbowet

De Arbowet bepaalt dat elk bedrijf ervoor moet zorgen dat er maatregelen worden getroffen in verband met de bedrijfshulpverlening en dat er een dat er een bedrijfshulpverleningsplan klaar ligt. Afgekort wordt dit een BHVplan genoemd. Ook worden er BHV’ers aangesteld. Niet iedereen kan zomaar bedrijfshulpverlener worden: er moet een training voor worden gevolgd om als BHV’er te mogen optreden. Deze mensen leren hoe ze moeten handelen in het geval van een calamiteit op het werk. Hoeveel BHV’ers er behoren te zijn is per bedrijf verschillend. Het hangt namelijk samen met hoeveel medewerkers er zijn en welke risico’s een bedrijf loopt.

Aspecten BHV-scan

Tijdens het uitvoeren van de BHV-scan wordt er door de specialisten van G4S gelet op zaken die van invloed zijn op de veiligheid van de medewerkers van het bedrijf. Zo wordt er onder andere gelet op de brandveiligheid: is er sprake van brandcompartimentering in het pand, is er een functionerende brandmeldingsinstallatie, zijn er blusmiddelen ter plaatse en zijn er eventuele belemmeringen die ervoor zorgen dat inzettijd voor de brandweer of ambulance worden vergroot? Er wordt gekeken of het personeel voldoende vluchtmogelijkheden heeft en of de aanduiding daarvan duidelijk zichtbaar is. Hoeveel BHV’ers zijn er in het bedrijf aanwezig en wat is hun reactietijd? Is men op de hoogte van de instructies of is er een ontruimingsplan opgesteld? Hoe verloopt de communicatie tijdens een calamiteit? Tenslotte wordt gecontroleerd of er EHBO-middelen aanwezig zijn.