Hothouse
Image default
Energie

De boerderij en groene energie van EAZ Wind

De toekomst van de wereld hangt af van groene energie (en EAZ). We weten dat we niet door kunnen gaan met het vernietigen van de aarde en dan verwachten welvarend te zijn. De aarde zelf geeft ons signalen, door het sturen van zwaarder weer, droogtes, bosbranden en overstromingen. Als je jouw energieverbruik wilt verminderen of alternatieve energieopties voor je  boerderij wilt onderzoeken, lees dan verder voor suggesties over hoe je groene energie kunt toepassen. Er zijn verschillende manieren waarop boeren groene energie op hun bedrijf kunnen gebruiken. We bespreken milieuvriendelijke oplossingen op verschillende gebieden van de bedrijfsvoering.

Windmolens bij dieren

Vee- en pluimveebedrijven kunnen baat hebben bij het gebruik van alternatieve energiebronnen zoals zonne-, wind- en bio-energie. Een duurzame omgeving is van cruciaal belang voor dieren om te gedijen en veilig voedsel te produceren. Zonne-energie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om watertroggen en ventilatiesystemen voor vee van stroom te voorzien. Het is een schone, emissievrije energiebron die geen fossiele brandstoffen of emissies gebruikt. Windturbines kunnen worden gebruikt om veedrenkingssystemen en ventilatiesystemen in veestallen van energie te voorzien. Biogas is een bio-energiebron die kan worden gebruikt om de veestapel van energie te voorzien.

Bedrijven kunnen gebruik maken van groene energie

Conventionele brandstoffen die worden gebruikt om landbouwmachines en gebouwen aan te drijven, produceren kooldioxide (CO2), wat bijdraagt tot de klimaatverandering. Door over te schakelen op groene energiebronnen kan de CO2-uitstoot worden verminderd. Groene energiebronnen zoals zonne- en windenergie kunnen worden gebruikt om pompen, ventilatoren en putten op de boerderij aan te drijven. Kachels, ventilatoren voor de afzuiging van drogers en irrigatiepompen kunnen bijvoorbeeld worden aangedreven door bio-energie.

Windmolens bij gewassen

Landbouwers kunnen hun productie opwekken met behulp van een verscheidenheid aan groene energiebronnen. Irrigatiesystemen op zonne-energie, door de wind aangedreven irrigatiesystemen en waterkrachtsystemen die gebruik maken van stromend water uit beken of rivieren zijn slechts enkele voorbeelden. Met behulp van fotovoltaïsche (PV) panelen wordt water uit putten of vijvers gepompt en vervolgens met zonne-energie opgepompt om velden en boomgaarden te irrigeren. Windturbines wekken elektriciteit op die wordt gebruikt om water uit een lager gelegen reservoir of bron naar hoger gelegen velden te pompen en te distribueren.

Het gebruik van groene energie is niet alleen goed voor het milieu, maar bespaart ook geld. Het gebruik van groene energie op je  boerderij kan je helpen geld te besparen en je  ecologische voetafdruk te verkleinen. Er zijn verschillende manieren om groene energie te gebruiken. Je kunt je  elektriciteitskosten verlagen door groene energie op je  boerderij te gebruiken. Voorbeelden zijn irrigatiesystemen op zonne-energie, door de wind aangedreven irrigatiesystemen, waterkrachtsystemen die gebruik maken van stromend water uit beken of rivieren, groene energie voor boerderijgebouwen en machines, en landbouwafval.

https://www.eazwind.be/